Ungdomsuddannelser

Samarbejde med ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Rådgivning samarbejder tæt med en del af ungdomsuddannelserne i Aarhus:

Målgruppen for dette samarbejde er elever på skolen med personlige, sociale og familiemæssige problemstillinger, som er i risiko for ufrivilligt at skulle afbryde uddannelsen eller få udbyttet væsentligt forringet.

Studievejlederne på disse ungdomsuddannelser kan henvise elever på skolen til psykologsamtaler i UPR , hvis de finder det relevant. Samtalerne betales af skolen og er gratis for eleven. Vi prioriterer  det højt at  yde hurtig hjælp og undgå ventetid. Elever henvist af studievejlederne vil under normale omstændigheder kunne få første samtale inden for 2 uger fra henvisning.

Unge og voksne som ikke går på en ungdomsudannelse er også meget velkomne til at kontakte os.  Vi tilbyder også samtaler mod egenbetaling til unge og voksne, som ikke er tilknyttet de skoler, som vi samarbejder med.

Afbudsregler:

Ved forhindring skal der meldes afbud senest kl. 8.00 dagen før.