Dine oplysninger

Sådan passer vi på dine oplysninger:

I forbindelse med dit samtaleforløb i rådgivningen modtager og noterer vi oplysninger om din situation,  de ting, du har brug for hjælp til og hvad du skal arbejde med i dit forløb hos os. Som autoriserede psykologer har vi pligt til at føre ordnede notater over forløbet hos os.  Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Efter psykologloven har vi tavshedspligt om dine personfølsomme forhold. Videregivelse af personfølsomme oplysninger uden for klinikken, må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig ved at kontakte os.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregnings formål, kan udveksles med betalings formidlere. Dine oplysninger opbevares i 5 år fra forløbet er afsluttet og makuleres derefter.